We found 299 actual water levels for 'Croatia'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 47 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 209 cm
Akumulacija Borovik Vuka 561 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 568 cm
Aljmas Donau (Dunav) 82 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 69 cm
Bačica Akumulacija Bačica 358 cm
Badljevina Bijela 15 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 27 cm
Belisce Donau (Drava) 113 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 107 cm
Bilaj Lika 117 cm
Bjelovar Bjelovarska 19 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 64 cm
Božjakovina Zelina 12 cm
Bračak Krapina 26 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3795 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 19 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9145 cm
Bročice Retencija Trstik 94 cm
Brodarci Kupa 44 cm
Brod Na Kupi Kupica 43 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 23 cm
čačinci Potok Vojlovica 45 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -28 cm
čaglin Londža 3 cm
čazma česma -62 cm
Cerna Biđ 157 cm
Cernik šumetlica 2 cm
česma Ušće česma 12 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 43 cm
Crnac Save (сава, Sava) -81 cm
Crnac Sava -67 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) -82 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 4 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 27 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 110 cm
Cs Rožec Retencija žutica 37 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 31 cm
Cs Vezišće Retencija žutica
đakovo Zlk Biđ Polja 50 cm
đale Cetina 1026 cm
Dalj Donau (Dunav) 240 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 241 cm
Daruvar Toplica 9 cm
Davor Sava 259 cm
Davor Save (сава, Sava) 226 cm
đelekovec Segovina 29 cm
Dobretin Una 53 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) -72 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 47 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 83 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) -26 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -29 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -32 cm
Dragotin Breznica 23 cm
Drastin Rječina 73 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -128 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -177 cm 218 m³/s
Dubrava štefanovec 10 cm
Dubravica Pazinski Potok 17 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -180 cm
đurmanec Krapinica 4 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 44 cm 1 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 188 cm
Frkljevci Orljava 37 cm
Garešnica Ilova -41 cm
Glina Glina 208 cm
Goričan Mura 116 cm
Gornja šumetlica Sivornica 9 cm
Gospić Novčica 116 cm
Grab 1 Grab 36 cm 0.71 m³/s
Grabarje Glogovica 20 cm
Gračac 2 Otuča 3 cm
Gradac Vrbova 33 cm
Grobnik Posert 81 cm
Gruda Uzv. Konavočica 6 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 14 cm
Gunja Sava 271 cm
Gunja Save (сава, Sava) 277 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 255 cm
Gusce Sava 60 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 37 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 27 cm
Gvozd Trepča 14 cm
Han Cetina 16 cm 5.57 m³/s
Hrvatska Dubica Una -107 cm
Hrvatska Kostajnica Una 75 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 67 cm
Hrvatsko Kupa 46 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 7 cm
Hum Na Sutli Sutla 6 cm
Ilok Donau (Dunav) 71 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 63 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 98 cm
Ilova Ilova 15 cm
Istarske Toplice Mirna 7 cm
Izvor žrnovnica 78 cm 0.44 m³/s
Izvor Gacke Gacka 33 cm
Izvor Kupice Kupica 14 cm
Izvor Rječine Rječina 13 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra 5 cm
Jamnička Kiselica Kupa 88 cm
Janja Lipa Pakra 28 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 91 cm
Jasenovac Sava 127 cm
Jelengrad Vučica
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 145 cm
Juzbašići Mrežnica 48 cm
Kamanje Kupa 64 cm
Kamenmost Vrljika -10 cm
Kamenolom Bijela 6 cm
Karlovac Kupa -27 cm
Karlovac Korana 280 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 101 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 8.61 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 1 cm
Koretići Bregana 23 cm
Koritna Glogovnica 9 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 88 cm
Krkanec Plitvica 56 cm
Krupa Krupa 61 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 75 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -86 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 51 cm
Kupljenovo Krapina 59 cm
Kusonje Pakra 2 cm
Kutina Kutinica 4 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 25 cm
Laboratorij žrnovnica 85 cm 1.29 m³/s
Ladešić Draga Kupa 51 cm
Lazina Brana Kupčina 7 cm
Lepoglava Bednja 20 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 173 cm
Ljubanj Spačva 198 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 47 cm
Lonjica Most Lonja 18 cm
Ludbreg Bednja -15 cm
Luke Gornja Dobra 59 cm
Luketići Korana 62 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 233 cm
Majdan Jadro 38 cm
Martinovo Selo Rječina 3 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 51 cm
Maslenjača Ilova 13 cm
Medsave Save (сава, Sava) -204 cm
Metković Neretva 97 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 19 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9000 cm
Mokro Polje Zrmanja 59 cm 0.59 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) -14 cm
Most Budak (Avs) Lika 56 cm
Most Buzet Mirna 46 cm
Moste I Ljubljanica 39 cm
Most Raša Raša 3 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 83 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 2 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 154 cm
Mutvica Raša 7 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 172 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -4 cm
Nijemci Bosut 113 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 91 cm
Obrovac Zrmanja 87 cm
Odra Odra 54 cm
Opačac Vrljika 94 cm 2.07 m³/s
Opuzen Neretva 51 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 55 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 155 cm 29.49 m³/s
Osijek Donau (Drava) -65 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -85 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 78 cm
Pavića Most Cetina 73 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 31 cm
Pengari Mirna 20 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1565 cm
Petnja Akumulacija Petnja 788 cm
Piljenice Pakra 39 cm
Plesmo Retencija Opeka 9048 cm
Pleternica Londža 27 cm
Plovanija Dragonja 10 cm
Podbadanj Dubračina 43 cm
Podsused Save (сава, Sava) -153 cm
Poljaki Miljašić Jaruga -5 cm -1 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 46 cm
Ponte Porton Mirna -41 cm
Popovec Kašina 8 cm
Potpićan Raša 49 cm
Požega Orljava 13 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 99 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 11 cm
Rastoke Slunjčica 13 cm
Rečica 2 Kupa 41 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9300 cm
Resnik Londža 8 cm
Retencija Kupčina Kupčina 56 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 70 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -188 cm
Rušani županijski Kanal 94 cm
Samobor Gradna 18 cm
Selište (Avs) Lika 48251 cm
Selo Kupa Kupa 35 cm
Sepčići Karbuna 10 cm
Sifon Odra Odra 77 cm
Sifon Odra Ok Odra -13 cm
široka Rijeka Glina 65 cm
šišinec Kupa 164 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 44 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 116 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 115 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 164 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -104 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje -3 cm
Sloboština Orljava 35 cm
Slunj Uzvodni Korana 33 cm
španjuša Tisovac 1 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 2 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 64 cm
Staševica Matica Vrgorska 79 cm
Stative Donje Donja Dobra 39 cm
štivica Kanal Crnac -68 cm
štrbački Buk Una 75 cm
Strmac Kupčina -4 cm
Struga Banska Una 64 cm
Strug - Batinske Rog 66 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 4 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina -1 cm
Sunja Sunja 116 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -280 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -282 cm
Titov Trg Rječina 117 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 88 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 77 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 148 cm
Trilj žičara Cetina 90 cm 69.17 m³/s
Tuhovec Bednja 44 cm
Tunel čepić Boljunčica -54 cm
Turkovići Gornja Dobra 41 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 42 cm
Tvornica Papira Rječina 81 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 796 cm
Ustava črnec črnec 29 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 89 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -363 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -148 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 19 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 48 cm
Valići Rječina 22483 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 176 cm
Vaška županijski Kanal 87 cm
Velemerić Korana 49 cm
Velika Veličanka 14 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 15 cm
Veliko Vukovje Ilova 96 cm
Veljun Korana 105 cm
Veljun (Dhmz) Korana 105 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 36 cm
Vivoze Gacka 90 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 195 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 184 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 170 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 245 cm
Vranovina Glina 78 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 130 cm
Vrpolje Biđ 137 cm
Vuka Vuka 60 cm
Vukovar Donau (Dunav) 80 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 76 cm
Zabok Krapinica 8 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -217 cm
Zagreb Vrapčak 39 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -245 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 24 cm
Zamost2 čabranka 40 cm
Zapeć Kupa 33 cm
žegar Nizv. Zrmanja 47 cm
Zelenjak Sutla 75 cm
železnica Bednja 17 cm
Zlatar Bistrica Krapina 50 cm
županja Save (сава, Sava) 120 cm
Zvečevo Brzaja