We found 1 actual water levels for 'Spojni Kanal Zlgč'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 56 cm