We hebben 301 actuele waterstanden gevonden voor 'Kroatië'

KROATIë

Station WaterlichaamWaterpeilDebietKaart
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 43 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 310 cm
Akumulacija Borovik Vuka 802 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 589 cm
Aljmas Donau (Dunav) 300 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 301 cm
Bačica Akumulacija Bačica 351 cm
Badljevina Bijela 18 cm
Batina Donau (Dunav) 232 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 240 cm
Belisce Donau (Drava) 334 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 345 cm
Berberov Buk Zrmanja 60 cm 8.95 m³/s
Bilaj Lika 128 cm
Bjelovar Bjelovarska 22 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 7 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 295 cm
Božjakovina Zelina 36 cm
Bračak Krapina 34 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4013 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7952 cm
Bregana Remont Bregana 19 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9172 cm
Bročice Retencija Trstik 96 cm
Brodarci Kupa 66 cm
Brod Na Kupi Kupica 60 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 32 cm
čačinci Potok Vojlovica 55 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -15 cm
čaglin Londža 3 cm
čazma česma -49 cm
Cerna Biđ 203 cm
Cernik šumetlica 10 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 8 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 67 cm
Crnac Sava 118 cm
Crnac Save (сава, Sava) 137 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 132 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 10 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 44 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 145 cm
Cs Rožec Retencija žutica 73 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 72 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 8 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 154 cm
đale Cetina 919 cm
Dalj Donau (Dunav) 440 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 453 cm
Daruvar Toplica 9 cm
Davor Sava 295 cm
Davor Save (сава, Sava) 300 cm
đelekovec Segovina 67 cm
Dobretin Una -32 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 74 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 64 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 112 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 240 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 256 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 259 cm
Dragotin Breznica 87 cm
Drastin Rječina 84 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -19 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -95 cm 490 m³/s
Dubrava štefanovec 10 cm
Dubravica Pazinski Potok 53 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 108 cm
đurmanec Krapinica 13 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 45 cm 1.11 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 268 cm
Frkljevci Orljava 55 cm
Garešnica Ilova -40 cm
Glina Glina 206 cm
Goričan Mura 308 cm
Gornja šumetlica Sivornica 20 cm
Gospić Novčica 125 cm
Grab 1 Grab 48 cm 1.74 m³/s
Grabarje Glogovica 21 cm
Gračac 2 Otuča 14 cm
Gradac Vrbova 33 cm
Grobnik Posert 101 cm
Gruda Uzv. Konavočica 24 cm
Gubaševo 1 Horvatska 53 cm
Gunja Save (сава, Sava) 268 cm 1660 m³/s
Gunja Sava 286 cm
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 281 cm
Gusce Sava 234 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 254 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 245 cm
Gvozd Trepča 23 cm
Han Cetina 27 cm 9.87 m³/s
Hrvatska Dubica Una -111 cm
Hrvatska Kostajnica Una 66 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 61 cm
Hrvatsko Kupa 48 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 13 cm
Hum Na Sutli Sutla 17 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 299 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 280 cm
Ilova Ilova 16 cm
Istarske Toplice Mirna 31 cm
Izvor žrnovnica 82 cm 0.55 m³/s
Izvor Gacke Gacka 42 cm
Izvor Kupice Kupica 27 cm
Izvor Rječine Rječina 26 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra 3 cm
Jamnička Kiselica Kupa 169 cm
Janja Lipa Pakra 36 cm
Jasenovac Sava 205 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 218 cm
Jelengrad Vučica 211 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 193 cm
Juzbašići Mrežnica 56 cm
Kamanje Kupa 98 cm
Kamenmost Vrljika 5 cm
Kamenolom Bijela 13 cm
Karlovac Kupa 37 cm
Karlovac Korana 283 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 117 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 2 cm 9.78 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 28 cm
Koretići Bregana 23 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 90 cm
Krkanec Plitvica 52 cm
Krupa Krupa 71 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 134 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -81 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 55 cm
Kupari Kupa 57 cm
Kupljenovo Krapina 86 cm
Kusonje Pakra 6 cm
Kutina Kutinica 9 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 27 cm
Laboratorij žrnovnica 74 cm 0.4 m³/s
Ladešić Draga Kupa 77 cm
Lazina Brana Kupčina 16 cm
Lepoglava Bednja 26 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 213 cm
Lipovac Bosut 182 cm
Ljubanj Spačva 200 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 98 cm
Lonjica Most Lonja 41 cm
Ludbreg Bednja -8 cm
Luke Gornja Dobra 86 cm
Luketići Korana 66 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 314 cm
Majdan Jadro 43 cm
Martinovo Selo Rječina 5 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 70 cm
Maslenjača Ilova 23 cm
Medsave Save (сава, Sava) -121 cm
Metković Neretva 93 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 32 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9058 cm
Mokro Polje Zrmanja 68 cm 2.43 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 213 cm
Most Budak (Avs) Lika 74 cm
Most Buzet Mirna 52 cm
Moste I Ljubljanica 99 cm
Most Raša Raša 24 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 108 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 16 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 300 cm
Mutvica Raša 69 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9404 cm
Narta česma 190 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 1 cm
Nijemci Bosut 175 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 314 cm
Obrovac Zrmanja 110 cm
Odra Odra 208 cm
Opačac Vrljika 105 cm 4.9 m³/s
Opuzen Neretva 76 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 57 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 6 cm
Orlovac Ruda Velika 159 cm 31 m³/s
Osijek Donau (Drava) 181 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 184 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 112 cm
Pavića Most Cetina 75 cm 6.59 m³/s
Pavlovac česma 113 cm
Pengari Mirna 25 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2685 cm
Petnja Akumulacija Petnja 766 cm
Piljenice Pakra 34 cm
Plesmo Retencija Opeka 9049 cm
Pleternica Londža 29 cm
Plovanija Dragonja 19 cm
Podbadanj Dubračina 28 cm
Podsused Save (сава, Sava) -41 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 28 cm 0.21 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 89 cm
Ponte Porton Mirna -10 cm
Popovec Kašina 12 cm
Potpićan Raša 667 cm
Požega Orljava 16 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 227 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 27 cm
Rastoke Slunjčica 19 cm
Rečica 2 Kupa 131 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9299 cm
Resnik Londža 13 cm
Retencija Kupčina Kupčina 76 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 65 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 94 cm
Rušani županijski Kanal 122 cm
Samobor Gradna 18 cm
Selište (Avs) Lika 48269 cm
Selo Kupa Kupa 28 cm
Sepčići Karbuna 27 cm
Sifon Odra Odra 85 cm
Sifon Odra Ok Odra -9 cm
široka Rijeka Glina 28 cm
šišinec Kupa 249 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 45 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 162 cm
Slavonski Brod Donau 157 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 159 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 223 cm
Slavonski Samac Save -62 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -63 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 7 cm
Sloboština Orljava 48 cm
Slunj Uzvodni Korana 42 cm
španjuša Tisovac 11 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 12 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 158 cm
Staševica Matica Vrgorska 77 cm
Stative Donje Donja Dobra 46 cm
štivica Kanal Crnac -29 cm
štrbački Buk Una 85 cm
Strmac Kupčina 3 cm
Struga Banska Una 61 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina 5 cm
Sunja Sunja 114 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -5 cm
Titov Trg Rječina 78 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 56 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 56 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 113 cm
Trilj žičara Cetina 65 cm 50.51 m³/s
Tuhovec Bednja 57 cm
Tunel čepić Boljunčica 12 cm
Turkovići Gornja Dobra 64 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 65 cm
Tvornica Papira Rječina 98 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 801 cm
Ustava črnec črnec 53 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 221 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -65 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 53 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 65 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 72 cm
Valići Rječina 22458 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 230 cm
Vaška županijski Kanal 168 cm
Velemerić Korana 55 cm
Velika Veličanka 15 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 16 cm
Veliko Vukovje Ilova 81 cm
Veljun Korana 111 cm
Veljun (Dhmz) Korana 114 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 38 cm
Vinkovci Bosut 168 cm
Vivoze Gacka 106 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 365 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 399 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 349 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 421 cm
Vranovina Glina 76 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 403 cm
Vrpolje Biđ 183 cm
Vuka Vuka 73 cm
Vukovar Donau (Dunav) 259 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 259 cm
Zabok Krapinica 30 cm
Zagreb Vrapčak 40 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -77 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -76 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 32 cm
Zamost2 čabranka 67 cm
Zapeć Kupa 61 cm
žegar Nizv. Zrmanja 57 cm
Zelenjak Sutla 92 cm
železnica Bednja 24 cm
Zlatar Bistrica Krapina 56 cm
županja Save (сава, Sava) 155 cm