We hebben 302 actuele waterstanden gevonden voor 'Kroatië'

KROATIë

Station WaterlichaamWaterpeilDebietKaart
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 35 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 190 cm
Akumulacija Borovik Vuka 557 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 563 cm
Aljmas Donau (Dunav) 88 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 77 cm
Bačica Akumulacija Bačica 354 cm
Badljevina Bijela 13 cm
Batina Donau (Dunav) 31 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 31 cm
Batinske Rog-Strug 32 cm
Belisce Donau (Drava) 120 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 140 cm
Bilaj Lika 98 cm
Bjelovar Bjelovarska 19 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 7 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 99 cm
Božjakovina Zelina 12 cm
Bračak Krapina 29 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3893 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 21 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9103 cm
Bročice Retencija Trstik 87 cm
Brodarci Kupa 38 cm
Brod Na Kupi Kupica 35 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 41 cm
čačinci Potok Vojlovica 27 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -29 cm
čaglin Londža 2 cm
čazma česma -71 cm
Cerna Biđ 155 cm
Cernik šumetlica 3 cm
česma Ušće česma -14 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 48 cm
Crnac Save (сава, Sava) -117 cm
Crnac Sava -131 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) -120 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje -23 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 23 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 94 cm
Cs Rožec Retencija žutica 38 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 29 cm
Cs Vezišće Retencija žutica
đakovo Zlk Biđ Polja 38 cm
đale Cetina 743 cm
Dalj Donau (Dunav) 248 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 249 cm
Daruvar Toplica 8 cm
Davor Save (сава, Sava) 114 cm
Davor Sava 114 cm
đelekovec Segovina 29 cm
Dobretin Una 42 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) -57 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 45 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 86 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 15 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -8 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 12 cm
Dragotin Breznica 19 cm
Drastin Rječina 59 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -105 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -142 cm 322 m³/s
Dubrava štefanovec 10 cm
Dubravica Pazinski Potok 17 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -163 cm
đurmanec Krapinica 5 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 40 cm 0.6 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 149 cm
Frkljevci Orljava 34 cm
Garešnica Ilova -42 cm
Glina Glina 188 cm
Goričan Mura 123 cm
Gornja šumetlica Sivornica 9 cm
Gospić Novčica 113 cm
Grab 1 Grab 36 cm 0.71 m³/s
Grabarje Glogovica 20 cm
Gračac 2 Otuča -4 cm
Gradac Vrbova 29 cm
Grobnik Posert 79 cm
Gruda Uzv. Konavočica 9 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 12 cm
Gunja Sava 141 cm
Gunja Save (сава, Sava) 153 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 140 cm
Gusce Sava -39 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) -24 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) -32 cm
Gvozd Trepča 7 cm
Han Cetina 39 cm 15.52 m³/s
Hrvatska Dubica Una -155 cm
Hrvatska Kostajnica Una 40 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 34 cm
Hrvatsko Kupa 49 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 9 cm
Hum Na Sutli Sutla 4 cm
Ilok Donau (Dunav) 120 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 123 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 106 cm
Ilova Ilova 15 cm
Istarske Toplice Mirna 7 cm
Izvor žrnovnica 77 cm 0.41 m³/s
Izvor Gacke Gacka 36 cm
Izvor Kupice Kupica 7 cm
Izvor Rječine Rječina
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -13 cm
Jamnička Kiselica Kupa 65 cm
Janja Lipa Pakra 22 cm
Jasenovac Sava -20 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) -17 cm
Jelengrad Vučica
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 174 cm
Juzbašići Mrežnica 43 cm
Kamanje Kupa 54 cm
Kamenmost Vrljika -8 cm
Kamenolom Bijela 3 cm
Karlovac Kupa -44 cm
Karlovac Korana 272 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 92 cm -1 m³/s
Komolac Ombla -2 cm 7.49 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička -4 cm
Koretići Bregana 24 cm
Koritna Glogovnica 9 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 83 cm
Krkanec Plitvica 63 cm
Krupa Krupa 51 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 75 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -85 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 58 cm
Kupljenovo Krapina 57 cm
Kusonje Pakra
Kutina Kutinica 5 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 24 cm
Laboratorij žrnovnica 82 cm 1.02 m³/s
Ladešić Draga Kupa 38 cm
Lazina Brana Kupčina 10 cm
Lepoglava Bednja 18 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 174 cm
Ljubanj Spačva 198 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 47 cm
Lonjica Most Lonja 18 cm
Ludbreg Bednja -17 cm
Luke Gornja Dobra 55 cm
Luketići Korana 57 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 136 cm
Majdan Jadro 39 cm
Martinovo Selo Rječina
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 31 cm
Maslenjača Ilova 10 cm
Medsave Save (сава, Sava) -169 cm
Metković Neretva 81 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 18 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9000 cm
Mokro Polje Zrmanja 27 cm 0.02 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 22 cm
Most Budak (Avs) Lika 59 cm
Most Buzet Mirna 45 cm
Moste I Ljubljanica 48 cm
Most Raša Raša
Most Rijavac Pazinski Potok 83 cm
Mrzlo Polje Mrežnica -9 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 166 cm
Mutvica Raša 7 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9402 cm
Narta česma 115 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -4 cm
Nijemci Bosut 176 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 95 cm
Obrovac Zrmanja 77 cm
Odra Odra 53 cm
Opačac Vrljika 95 cm 2.28 m³/s
Opuzen Neretva 69 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 59 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 137 cm 23.1 m³/s
Osijek Donau (Drava) -74 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -62 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 81 cm
Pavića Most Cetina 73 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 27 cm
Pengari Mirna 2 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1629 cm
Petnja Akumulacija Petnja 775 cm
Piljenice Pakra 53 cm
Plesmo Retencija Opeka 9036 cm
Pleternica Londža 20 cm
Plovanija Dragonja -1 cm
Podbadanj Dubračina 38 cm
Podsused Save (сава, Sava) -114 cm
Poljaki Miljašić Jaruga -5 cm -1 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 46 cm
Ponte Porton Mirna -41 cm
Popovec Kašina 7 cm
Potpićan Raša 55 cm
Požega Orljava 8 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 152 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš
Pribanjci Kupa 2 cm
Rastoke Slunjčica 9 cm
Rečica 2 Kupa 6 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9298 cm
Resnik Londža 6 cm
Retencija Kupčina Kupčina 59 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 70 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -163 cm
Rušani županijski Kanal 95 cm
Samobor Gradna 17 cm
Selište (Avs) Lika 47812 cm
Selo Kupa Kupa 39 cm
Sepčići Karbuna 11 cm
Sifon Odra Ok Odra -14 cm
Sifon Odra Odra 67 cm
široka Rijeka Glina 80 cm
šišinec Kupa 111 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 35 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 16 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 15 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 67 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -204 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 2 cm
Sloboština Orljava 31 cm
Slunj Uzvodni Korana 31 cm
španjuša Tisovac
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiška Save (сава, Sava) -29 cm
Staševica Matica Vrgorska 89 cm
Stative Donje Donja Dobra 38 cm
štivica Kanal Crnac -68 cm
štrbački Buk Una 66 cm
Strmac Kupčina -5 cm
Struga Banska Una 27 cm
Strug - Batinske Rog 31 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 2 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina -6 cm
Sunja Sunja 125 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -254 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -255 cm
Titov Trg Rječina 99 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 74 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 57 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 105 cm
Trilj žičara Cetina 71 cm 54.86 m³/s
Tuhovec Bednja 42 cm
Tunel čepić Boljunčica -54 cm
Turkovići Gornja Dobra 41 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 42 cm
Tvornica Papira Rječina 61 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 730 cm
Ustava črnec črnec 30 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 117 cm
Ustava Prevlaka Ok Lonja-Strug 10 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -341 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -175 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje -21 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 67 cm
Valići Rječina 22473 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 153 cm
Vaška županijski Kanal 76 cm
Velemerić Korana 44 cm
Velika Veličanka 14 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 12 cm
Veliko Vukovje Ilova 85 cm
Veljun Korana 101 cm
Veljun (Dhmz) Korana 102 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 37 cm
Vivoze Gacka 98 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 206 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 189 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 175 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 255 cm
Vranovina Glina 78 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 168 cm
Vrpolje Biđ 135 cm
Vuka Vuka 43 cm
Vukovar Donau (Dunav) 90 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 79 cm
Zabok Krapinica 6 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -167 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -191 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 19 cm
Zamost2 čabranka 35 cm
Zapeć Kupa 21 cm
žegar Nizv. Zrmanja 31 cm
Zelenjak Sutla 73 cm
železnica Bednja 14 cm
Zlatar Bistrica Krapina 49 cm
županja Save (сава, Sava) -24 cm
Zvečevo Brzaja