Veel Gestelde Vragen

Hier vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

1. Hoe kan ik waterstanden op mijn website integreren?

We bieden een reeks gratis en kant-en-klare lijsten, diagrammen en afbeeldingen met watergegevens voor je website aan. Op onze Github-pagina vind je handleidingen en voorbeelden voor eenvoudige integratie.

2. Hoe kan ik waterstanden via een interface ophalen?

We bieden een eenvoudige REST-API aan voor het ophalen van actuele en historische watergegevens - en nog veel meer. Op onze Github-pagina vind je beschrijvingen en voorbeelden voor eenvoudige integratie. Voor ontwikkelaars bieden we gratis toegang aan.

3. Hoe kan ik de waterstanden van mijn meetstation/gemeente/etc. in HydroAlarm zien en monitoren?

Hiervoor hebben we toegang nodig tot de door jou gemeten waarden. We hebben veel ervaring met het integreren van waterstanden en debieten van externe systemen in HydroAlarm. Neem het beste contact met ons op via e-mail naar office@pegelalarm.at.

4. Hoe waarschuwt de app mij?

HydroAlarm toont waterstanden en afvoerdebieten van waterlichamen uit meerdere landen. Je kunt voor individuele waterlichamen een grenswaarde voor hoog- of laagwater instellen. Zodra de app gegevens ontvangt die aangeven dat deze waarde is overschreden of onderschreden, waarschuwt deze je met een melding, trilling (indien beschikbaar) en beltoon.
Let op: De alarmering is gebaseerd op de meest actuele maar historische gegevens. Prognosewaarden worden hiervoor niet in overweging genomen!

5. Is de app gratis?

Het installeren van de app is gratis. Voor bepaalde functies, zoals het opzetten van een tweedelijnsmonitor, zijn kosten van toepassing. De app geeft eventuele kosten duidelijk aan voordat deze worden gemaakt.

6. De waterstandsbewaking op mijn Android-apparaat lijkt niet te werken. Wat nu?

Op sommige Android-apparaten kunnen er problemen optreden met de waterstandsbewaking als de door de fabrikant vaak ongemerkte energiebesparingsmodus niet expliciet wordt uitgeschakeld. Schakel deze energiebesparingsmodus uit voor onze app.

7. Hoe kan ik SMS- of e-mailmeldingen bestellen?

Ga naar https://earlyfloodalert.com/paw en open het bestelformulier van het waterlichaam waarvoor je meldingen wilt ontvangen. Voer daar je mobiele telefoonnummer en de grenswaarde in vanaf welke je geïnformeerd wilt worden. Daarnaast moet je je e-mailadres opgeven waarnaar we je betalingsinstructies sturen. Volg de instructies in de e-mail. Vanaf nu ontvang je de bestelde meldingsdiensten.

8. Hoe kan ik de instellingen van mijn SMS- of e-mailmeldingen wijzigen?

Ga naar https://earlyfloodalert.com/paw en open het bestelformulier van het waterlichaam waarvoor je al meldingen ontvangt. Voer daar je e-mailadres in en pas je instellingen aan zoals je deze voortaan wilt hebben. Zorg ervoor dat je het e-mailadres opgeeft dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Druk vervolgens op de knop 'Bestellen met kosten'. Deze actie is uiteraard gratis.

9. Hoe kan ik SMS- en e-mailmeldingen opzeggen?

Ga naar https://earlyfloodalert.com/paw en open het bestelformulier van het waterlichaam waarvoor je meldingen ontvangt. Vul uw e-mailadres in en klik op 'Annuleer bestelling'. Zorg ervoor dat je het e-mailadres opgeeft dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Daar vult u uw e-mailadres in en drukt u op 'Uitschrijven'. Let op: Indien u een betaald abonnement heeft afgesloten via de betaalmethode 'Paypal', blijft dit onaangetast.

10. Hoe kan ik Paypal-betalingen uitschakelen?

Ga naar https://paypal.com en open de instellingen. Daar kies je het menu-item Betalingen en daarna de optie 'PayPal-betalingen per incassomachtiging beheren'. In de weergegeven lijst zouden vermeldingen van SOBOS GmbH met de beschrijving HydroAlarm-melding voor ... moeten staan. Kies de vermelding die je wilt beëindigen. Op de volgende pagina kun je de betaling beëindigen door op Annuleren te klikken. Daarna worden er geen kosten meer in rekening gebracht voor dit waterlichaam.

11. Waar komen de gegevens vandaan?

We verzamelen de gegevens van websites en aanbieders zoals brandweerkorpsen, meetstationsbeheerders, gemeenten, landen en andere openbare instellingen. Sommige verstrekken ons deze ook via een gedefinieerde interface. Een overzicht vind je onder: Gegevensbron

12. Een waterlichaam in mijn buurt is niet opgenomen in HydroAlarm. Wat kan ik doen om het beschikbaar te maken?

Stuur ons een korte e-mail met de naam en de regio van het waterlichaam en een link die de actuele watergegevens in tekstvorm toont naar data@pegelalarm.at (e-mailtemplate inbegrepen).

13. Wat betekent 'Voorgest. (pre-)alarmdrempel'?

Voor veel stations worden door autoriteiten of andere instellingen officiële vooralarm- of alarmgrenzen gedefinieerd. Deze grenzen geven aan dat er bij het bereiken ervan in het verleden een gemiddelde of hoge dreiging bestond.

14. Wat is het nulpunt van de waterstand?

Het nulpunt van de waterstand is het referentiepunt van waaruit de waterstand wordt gemeten. Dit is meestal een vast punt dat niet verandert.

15. Wat betekent waterstand en hoe verhoudt deze zich tot de waterdiepte?

De aangegeven waterstand komt meestal niet overeen met de waterdiepte in het profiel. De aangegeven waarden van de waterstand verwijzen naar het nulpunt van de waterstand, dat in slechts enkele gevallen samenvalt met de bodem van het waterlichaam. Hierdoor kunnen er afwijkingen zijn tussen de waterstand en de waterdiepte.

16. Waarom zijn sommige waterstanden negatief?

Het nulpunt van de waterstand komt meestal niet overeen met de bodem van het waterlichaam. Als de waterstand onder het nulpunt ligt, wordt de waterstand negatief weergegeven.

17. Waarom zijn sommige debieten negatief?

De debietwaarde wordt meestal uitgedrukt in kubieke meter per seconde (m³/s). Als de debietwaarde negatief is, betekent dit dat het waterlichaam in de tegenovergestelde richting stroomt. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door getijden.

18. Waarom zijn sommige waterstanden hoger dan 15000 cm (15 meter)?

Dit gebeurt wanneer het nulpunt van de waterstand niet in de rivierbedding ligt, maar veel dieper, bijvoorbeeld op zeeniveau. In Zwitserland worden rivieren vaak aangegeven in de afstand tot de Middellandse Zee.

19. Wat betekent een geel of rood gemarkeerd meetstation?

Bij het bereiken van een vooralarmgrens wordt het station geel gemarkeerd. Bij het bereiken van de alarmgrens wordt het station rood gemarkeerd. Als geen van deze grenzen gedefinieerd is, betekent een geel gemarkeerd station dat er voor dit punt of waterlichaam een mogelijke gemiddelde dreiging bestaat. Een gemiddelde dreiging betekent dat een hoogwaterpeil van 1, 2 of 5 jaar is bereikt.
Een rood gemarkeerd station betekent dat er voor dit punt of waterlichaam een mogelijke hoge dreiging bestaat. Een hoge dreiging betekent dat een hoogwaterpeil van meer dan 5 jaar is bereikt.
Zie Wikipedia: Overstroming

20. Wat betekent de aangegeven trend?

De trend geeft aan of de waterstand stijgt, daalt of constant blijft. Meestal nemen we de trend over van onze gegevensbronnen. Hierdoor zijn ze niet uniform gedefinieerd en hangen ze af van regionale definities. Als een gegevensbron geen trend bij een waterstand levert, berekenen we de trend door een vergelijking van de laatst gemeten waterstand met de direct daarvoor gemeten waterstand. Als het waterstandsverschil per tijdseenheid significant is (minimaal 5 cm verandering per uur), wordt bepaald of de trend stijgend, dalend of gelijkblijvend is.

21. Ik heb een fout gevonden. Wat kan ik doen?

Stuur ons een e-mail met een foutbeschrijving die aangeeft wat je van HydroAlarm verwachtte en wat het in plaats daarvan daadwerkelijk deed naar office@pegelalarm.at.
Stuur ons indien mogelijk ook een screenshot. De naam van je apparaat of het platform (iOS, Android, ...) kan ook zeer nuttig zijn.