We found 8 actual water levels for 'Zenne'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Buizingen Zenne Station 2571.1 cm
Eppegem Zenne 764 cm 14.15 m³/s
Hombeek Tij Zenne 229 cm
Lembeek Afw Zenne Radiaalschuif 3275 cm
Lot Afw Zenne Rooster 2589.8 cm
Lot Opw Zenne Rooster 2451.7 cm
Vilvoorde Sluisstraat Zenne 928 cm 12.63 m³/s
Zemst Tij Zenne -156 cm