We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Tornasjön'.

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Möckeln Utloppet Av Tornasjön 6.21 m³/s