We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Allgunnen'

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Rörvik Utloppet Av Allgunnen 1.06 m³/s