We found 1 actual water levels for 'Speibeek Kopmuur Spoorweg Karmstraat'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Tielt Speibeek Kopmuur Spoorweg Karmstraat 1278.5 cm