We found 6 actual water levels for 'Slaná'.

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Bretka Slaná 115 cm
Gemerská Poloma Slaná 68 cm
Lenartovce Slaná 162 cm
Rožňava Slaná 98 cm
Vlachovo Slaná 79 cm
Vyšná Slaná Slaná 40 cm