We found 14 actual water levels for 'Sele'

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Boekenfoerde 2 Gieseler 56.5 cm
Overhagen Gieseler 40.5 cm

ITALY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Albanella Sele 42 cm
Auletta Sele 8 cm
Buccino Sele -8 cm
Castel S. Lorenzo Sele 21 cm
Contursi Sele 174 cm
F. Melandro S. Angelo Le Fratte Sele 4 cm
Persano Sele Sele 217 cm
Ponte Calore Sele 166 cm
Romagnano Sele -158 cm
Salvitelle Sele -17 cm
Sele Alla Foce Sele 85 cm

CANADA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Near Halbrite Moseley Creek 63.7 cm