We found 6 actual water levels for 'Sele'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Gaasbeek Molenbeek Grote Vijverselenweg 3285.6 cm
St-Michiels Leiselebeek Kopmuur Opwaarts Gustaaf 384.8 cm

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Boekenfoerde 2 Gieseler 46.8 cm
Overhagen Gieseler 39 cm

ITALY

Station Water bodyWater levelFlowMap
F. Melandro S. Angelo Le Fratte Sele -30 cm

CANADA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Near Halbrite Moseley Creek 82.4 cm