We found 10 actual water levels for 'Peene'

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Aalbude Peene 536 cm
Anklam Straßenbrücke Peene 524 cm 1.54 m³/s
Demmin-Meyenkrebsbrücke Peene 524 cm -7.28 m³/s
Gielow Süd Ostpeene 123 cm 0.64 m³/s
Groß Gievitz Ostpeene 66 cm
Jarmen Peene 525 cm
Kittendorf 2 Kittendorfer Peene 93 cm 0.11 m³/s
Neukalen Teterower Peene delayed
Ziddorf Westpeene 23 cm

FRANCE

Station Water bodyWater levelFlowMap
Ochtezeele Peene Becque -2.8 cm