We found 2 actual water levels for 'Oppstadåa'.

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Oppstadåa Ved Oppstad Bru Oppstadåa 764.6 cm
Sand (Storsjøen I Odalen) Oppstadåa 13102.6 cm