We found 5 actual water levels for 'Kootenai'.

UNITED STATES

Station Water bodyWater levelFlowMap
Bonners Ferry Kootenai 46.108272 ft
Leonia Kootenai 10.387432 ft 8826.412 cfs
Near Bonners Ferry Kootenai Below Moyie 71.411832 ft 10195.699 cfs
Near Libby Kootenai Below Libby Dam 17.825488 ft 4028.436 cfs
Porthill Kootenai 44.528624 ft 11495.092 cfs