We found 4 actual water levels for 'Guà'

ITALY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cologna Veneta Guà 56 cm
Lonigo Guà 5 cm
Ponte Asse Cassa Di Espansione Del Fiume Guà -2 cm
Ponte Asse Guà 61 cm