We found 1 actual water levels for 'Grutte Brekken'

NETHERLANDS

Station Water bodyWater levelFlowMap
Lemmer Woudagemaal Grutte Brekken