We found 2 actual water levels for 'Dunajec'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
červený Kláštor Dunajec 32 cm
Sromowce Dunajec 205 cm