We found 1 actual water levels for 'Devebeek Kopmuur Posterijlaan'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Pittem Devebeek Kopmuur Posterijlaan 2146.9 cm