We found 1 actual water levels for 'Brugse Vaart'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Gent Keersluis K1 Dvw Brugse Vaart 571 cm