We found 1 actual water levels for 'Barebeek Vriezenbroek'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Weerde Barebeek Vriezenbroek 634 cm