We found 1 actual water levels for 'Austefjordvassdraget'.

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Førdselva V Gjersdal Bru Austefjordvassdraget 131 cm 3.92 m³/s