We found 1 actual water levels for 'Височица (Visočica)'.

SERBIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
изатовац (Izatovac) височица (Visočica) 58 cm