We found 8 actual water levels for 'Kosovo'

KOSOVO

Station Water bodyWater levelFlowMap
Gjonaj Drini Bardhe 237.7 cm
Grykë E Rugovës Bistrica Pejes 113.8 cm
Hani Elezit Lepenci 74.3 cm
Këpuz Drini Bardhe 153.2 cm
Konqul Morava Binces 236.4 cm
Leposaviç Ibri 234.2 cm
Lluzhan Llap 65 cm
Shipashnicë Desivojcë 36.7 cm